חיפושדלג על חיפוש
סגירה
אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מחברי D38999 סדרה III - הגדרת מקט

 

ריכוז סידורי מגעים-כמות מגעים

סה"כ מגעים 22D 20 16 12 10 8

D38999 סדרה III
סדור מגעים

6 6           A35
3   3         A98
2     2       B2
4   4         B4
5   5         B5
13 13           B35
6   6         B98
7   7         B99
4     4       C4
8   8         C8
22 22           C35
10 10         C98
5     5       D5
15   14 1       D15
18   18         D18
19   19         D19
37 37           D35
12   8 4       D97
סה"כ מגעים 22D 20 16 12 10 8

D38999 סדרה III
סדור מגעים

6       6     E6
8     8       E8
26   26         E26
55 55           E35
23   21 2       E99
11     11       F11
28   26 2       F28
30   29 1       F30
32   32         F32
66 66           F35
11       11     G11
16     16       G16
79 79           G35
39   37 2       G39
41   41         G41
4           4
POWER
G48**
4           4
TWINAX
G75
21     21       H21
32   32         H32
100 100           H35
53   53         H53
55   55         H55
סה"כ מגעים 22D 20 16 12 10 8

D38999 סדרה III
סדור מגעים

56   48 8       J4
8           8
TWINAX
J8
11   2     9   J11
19       19     J19
30   10 13 4
COAX
  3
TWINAX
J20
24     12 12     J24
29     29       J29
128 128           J35
43   23 20       J43
46   40 4     2
COAX
J46**
61   61         J61
46   40 4     2
TWINAX
J90

** סידור מגעים G48 ו- J46 מוגדרים לשימוש מסחרי בלבד.

CONTACT SIZE APPLICATION PIN CONTACTS SOCKET CONTACTS SEAL PLUGS
22D Power / Signal M39029/58-360 M39029/56-348 MS27488-22-1
20 Power / Signal M39029/58-363 M39029/56-351 MS27488-20-1
16 Power / Signal M39029/58-364 M39029/56-352 MS27488-16-1
12 Power / Signal M39029/58-365 M39029/56-353 MS27488-12-1
12COAX COAX M39029/28-211 M39029/75-416 MS27488-12-1
12COAX COAX M39029/102-558 M39029/103-559 MS27488-12-1
10POWER Power M39029/58-528 M39029/56-527 M85049/81-10
8COAX COAX M39029/60-367 M39029/59-366 MS27488-8-1
8TWINAX TWINAX M39029/90-529 M39029/91-530 MS27488-8-1

 

 

IQC IQC
עבור לתוכן העמוד